Oplysninger

Øster Lem Hede

Adelvej 69, 6940 Lem

Billeder

Øster Lem Hede

Landskabets erindring
Heden ligger med en storslået udsigt mod Ringkøbing Fjord og mod klitterne langs Vesterhavet. Højden over havet er 75 m. Øster Lem Hede er blandt de største områder med bevarede jernaldermarker i Danmark.

En stor del af markerne blev fredet i 1935 af læge Toft fra Lem. Arkæologen Gudmund Hatt opmålte kort efter skelvoldene omkring markerne og foretog udgravninger. Siden har hollandske og danske arkæologer foretaget flere undersøgelser.

Jernalderens befolkning har haft opdyrket et område på mindst 3 km2. De har boet tæt ved markerne. I det nordvestlige hjørne af det fredede område er fundet hustomter fra den første dyrkningstid. Ved at gå ud på området opdager man efterhånden skelvoldene som lave forhøjninger. Mange steder hjælper udbredelse af lyng og græs til at se sporene.

Natur
Skov & plantage, Vandretur, Hotspots