Oplysninger

Lyngsmose-fæstningen

Lyngsmosevej 8B, Hover, 6971 Spjald

Billeder

Lyngsmose-fæstningen

For 2000 år siden så det vestjyske landskab helt anderledes ud. Der var vidt udsyn ud over de udstrakte heder. I godt vejr har man kunne se helt til Vesterhavet. Med 1-2 km’s afstand lå jernalderbøndernes små landsbyer med tilhørende marker omkring.

Bebyggelserne lå tæt ved åer og enge, hvor der kunne bjærges hø til husdyrene. Sådan lå jernalderlandsbyen Lyngsmose også. Den skilte sig til gengæld ud fra hundredvis af datidens bopladser, idet den var befæstet med vold og voldgrav.

Borgen, der er en af landets ældste, lå ved en korsvej, hvor vandvejen Hover Å krydsedes af en ældgammel syd-nord gående vej. Mod nord – på den anden side af ådalen – fortsatte vejen langs en gruppe gravhøje kaldet Kvindhøje. Også på denne side af ådalen ligger der gravhøje nær Lyngsmoselandsbyen.

Kultur
Museum & udstilling