Tilbage til søgning

Ternedal Fuglekøje

Albuevej 43
6720 Fanø

Ternedal Fuglekøje

kategorier: Skov & plantage Hotspots
Udendørs

Tilbage i 1888 blev Ternedal Fuglekøje på Fanø etableret. Den blev oprindeligt oprettet som et aktieselskab med 25 aktionærer. Denne Fuglekøjes udseende adskiller sig fra de resterende Fuglekøjer på Fanø, fordi den er rombeformet med fire sider og ikke sekskantet som de andre. Denne Fuglekøje er anderledes, fordi der her har været brugt en anden teknik til at indfange fuglene nemlig ved hjælp af et slaggarn. Med denne metode kunne man fange op til 300 fugle i en fangst, og metoden var derfor særdeles effektiv. Dog havde den sine mangler, og forsøgene og eksperimenterne blev til sidst en dyr udgift, hvor man derfor opgav driften.

På Fanø findes der fire forskellige Fuglekøjer. De første Fuglekøjer på Fanø blev etableret tilbage i midten af 1800-tallet. Man brugte dengang Fuglekøjerne til at indfange vildænder og trækfugle ved hjælp af tamme lokkeænder, og herefter blev de aflivet af en fangemester. I dag er det ikke længere tilladt at indfange og aflive disse fugle på grund af en lov vedtaget i Folketinget tilbage i 1931 i forbindelse med fredning i området. I dag bruges en enkelt af fuglekøjerne på Fanø i forbindelse med ringmærkning af fugle. Fælles for Fanøs fuglekøjer er, at de alle er placeret i naturskønne områder.