Oplysninger

Sea War Museum Jutland

Kystcentervej 11, 7680 Thyborøn

Billeder

Sea War Museum Jutland

Kæmpeudstilling om Jyllandsslaget - verdens største søslag

Som det eneste danske museum fortæller Sea War Museum Jutland i Thyborøn om søkrigen i Nordsøen under Første Verdenskrig. Det er international historie fortalt på neutral grund, og hovedvægten er lagt på Jyllandsslaget, der fandt sted ud for den jyske vestkyst I 1916.

Her mødtes den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet for første og eneste gang, og i 12 timer kæmpede 250 skibe mod hinanden. Slaget fandt sted så tæt på den jyske vestkyst, at kanontordenen kunne høres i Thyborøn, og da det var slut, lå 25 skibe på havets bund, mens 8645 søfolk havde mistet livet. Det var verdenshistoriens største søslag, som aldrig siden er blevet overgået.

Museet er indrettet i bygninger, som har tilhørt Vandbygningsvæsenet, og de rå bygninger passer til den barske historie. Søkrigen blev udkæmpet med alle midler, og under Første Verdenskrig blev Nordsøen skueplads for en rivende teknisk udvikling. Det var her, moderne krigsførelse blev udviklet med hurtige destroyere og dødbringende ubåde, og det var her, de kæmpemæssige slagskibe og slagkrydsere havde deres storhedstid, før de blev udkonkurreret af hangarskibe og fly.

Sea War Museum fortæller hele den dramatiske historie og gør det blandt andet med mange genstande, som er hentet fra havets bund og ikke kan ses andre steder. Museet nøjes dog ikke kun med at fortælle om teknikken, men fortæller også om de menneskelige omkostninger og gør det uden skelen til nationalitet.

Sidste nye tiltag på Sea War Museum er åbningen af en ny permanent udendørs udstilling om søminer og torpedoer.

Udendørsudstillingen i museumsgården er første del af en udstilling om søminer, som vil vise forskellige minetyper, hvor minerne blev udlagt, og noget om hvordan de efterfølgende blev fjernet igen ved minestrygning og desarmering. Det er en helt særlig udstilling og historie, som ikke fortælles mange steder.

Sea War Museum Jutland er et besøg værd for alle, som interesserer sig for historie.

Mindeparken for Jyllandsslaget

Det skulle vare 100 år, før verdenshistoriens største søslag fik sin egen mindepark. Jyllandsslaget mellem den tyske Højsøflåde og den britiske Grand Fleet fandt sted I 1916, og først I 2016 blev der indviet en mindepark i Thyborøn.

Den er til gengæld et fremragende eksempel på ”landart”, når det er allerbedst. 25 skibe blev sænket i slaget, og i klitterne mellem Sea War Museum Jutland og Nordsøen er der nu opstillet 25 store granitsten af form som stævnen på et synkende skib.

Umiddelbart ser det ud som om, de er spredt ud mellem klitterne, men der er intet tilfældigt i opstillingen. Det relative indbyrdes forhold svarer til de positioner, hvor skibene gik ned.

Stenene er af rød, svensk granit og forsynet med en enkelt indskrift med angivelse af det sunkne skibs navn og antallet af omkomne. Søslaget krævede i alt 8645 menneskeliv, og der er ikke gjort forskel på tyskere og briter. Alle var krigens ofre, og det er som sådan, de bliver mindet.

Mindeparken er anlagt efter idé af billedkunstneren Paul Cederdorff fra Holstebro, og Thyborøn er valgt, fordi man her kunne høre kanonerne tordne i det 12 timer lange søslag. Rundt om hver sten vil Cederdorff også opstille en stiliseret skulptur for hver omkommen sømand. Så langt er han ikke kommet endnu, men et par hundrede skulpturer er blevet rejst, og med bidrag fra publikum håber han at nå målet.

Siden indvielsen er der hvert år den 1. juni blevet holdt en mindehøjtidelighed i det smukke anlæg, og hver gang har det været med deltagelse af engelske Nicholas Jellicoe og tyske Reinhard Scheer-Hennings, henholdsvis sønnesøn og oldebarn af de øverstkommanderende admiraler i Jyllandsslaget.

Kultur
Museum & udstilling, Seværdighed, Underholdning