Oplysninger

Møborg Bakkeø

Holmgårdvej 153, 7650 Møborg

Møborg Bakkeø

Møborg Bakkeø er en lille bakkeø beliggende ved landsbyen Møborg syd for Lemvig og vest for Holstebro. Bakkeøen er geologisk interessant da den udgør et geografisk afgrænset og illustrativt eksempel på landskabstypen bakkeø og den indeholder en grusgrav der viser bakkeøens indre opbygning. Bakkeøerne defineres som morænelandskaber fra næstsidste istid og flere steder på Møborg Bakkeø er der en storslået udsigt over landskabet.

Natur
Hotspots