Tilbage til søgning

Albue Fuglekøje

Albuevej 1
6720 Fanø

Albue Fuglekøje

kategorier: Skov & plantage Hotspots
Udendørs

Denne fuglekøje blevet etableret i 1880 og er siden 1952 blevet drevet af Fanø Jagtforening, som har drevet anderi i køjen. Foreningen sørger for, at den faste bestand af omtrent 300 gråænder bliver fodret, og de har derfor været med til at udklække mindst 300 gråænder årligt. Disse ænder har med fri mulighed kunnet flyve til og fra fuglekøjen indenfor 1,8 kilometers afstand uden at blive skudt på grund af et nyt opsat hegn. 

Selvom at fangekanelen ikke længere er fangedygtig, fungerer den stadig til en hvis grad, så man har mulighed som gæst at få et indblik i, hvordan fangeriet foregik tilbage i tiden. Dette kan ses på tirsdage, torsdage og fredage i tidsrummet 13.30-17.00 i højsæsonen. Her bliver man modtaget af køjemesteren, som kan videregive en masse information omkring køjen. Hos ham er der også mulighed for at købe lidt drikkelse eller en lille pose foder til ænderne.

På Fanø findes der fire forskellige Fuglekøjer. De første Fuglekøjer på Fanø blev etableret tilbage i midten af 1800-tallet. Man brugte dengang Fuglekøjerne til at indfange vildænder og trækfugle ved hjælp af tamme lokkeænder, og herefter blev de aflivet af en fangemester. I dag er det ikke længere tilladt at indfange og aflive disse fugle på grund af en lov vedtaget i Folketinget tilbage i 1931 i forbindelse med fredning i området. I dag bruges en enkelt af fuglekøjerne på Fanø i forbindelse med ringmærkning af fugle. Fælles for Fanøs fuglekøjer er, at de alle er placeret i naturskønne områder.