Oplysninger

Dansk Jødisk Museum

Proviantpassagen 6, 1218 København K

Billeder

Dansk Jødisk Museum

Dansk Jødisk Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum og hovedmuseum for dansk jødisk kulturhistorie i Danmark. Museet belyser emner som diversitet, identitetsspørgsmål, integration og forholdet mellem den dansk jødiske minoritet og det omgivende danske samfund. Museet samarbejdet nationalt og internationalt og bl.a. medlem af Organisationen Danske Museer og Association of European Jewish Museums. Dansk Jødisk Museum skal gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring og fomidling virke for sikringen af Danmarks jødiske kulturarv. 
Kultur