Oplysninger

Bulbjerg kyst

Bulbjerg kyst, 7741 Frøstrup

Bulbjerg kyst

Bulbjerg er en 47 høj kalkstensknude.

På klippeafsatsene yngler den nordatlantiske mågefugl Riden. Vi er registreret op til 500 par på området.

Selve området er fredet for at bevare den unikke natur.

Natur