Danske steder på UNESCOs Verdensarvsliste

Søger du oplevelser i verdensklasse – med autenticitet, historie og et globalt perspektiv – kan du med fordel tjekke UNESCOs Verdensarvsliste over danske lokaliteter.

En udpegning af verdensarv er en blåstempling af en lokalitets globale betydning og en forpligtelse til at beskytte, bevare og udbrede kendskabet til det.

Det danske rigsfællesskab byder på hele ti steder optaget på Verdensarvslisten: Jelling Monumenterne, Kronborg Slot, Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland, Roskilde Domkirke, Stevns Klint, Vadehavet, Christiansfeld, Ilulissat Isfjord, Kujataa samt Aasivissuit Nipisat. Nedenfor er de første syv oplistet som oplagte danske oplevelses-mål.

1 Jelling Monumenterne

Jelling-monumenterne blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 1994 som det første danske sted på verdensarvslisten.

Monumentet i Jelling består af to høje, kirken og den lille og den store runesten, der har stået på samme sted i 1000 år. Jelling-monumenterne har gennem generationer været nationale symboler på grundlæggelsen af den danske nation og dansk identitet, idet de for første gang i historien fortæller i både tekst og billeder om Danmark som nation og om danskerne som kristne.

Besøg Jelling Monumenterne, fornem historiens vingesus og bliv vidne til ”Danmarks dåbsattest”.


2 Kronborg Slot

I år 2000 blev Kronborg optaget på verdensarvslisten.

Kronborg fik den eftertragtede status, fordi slottet er et enestående eksempel på et renæssanceslot, og har som fæstning og kongeslot spillet en central rolle i Nordeuropas historie i det 16. og 18. århundrede. Kronborg blev optaget på verdensarvslisten på grund af sin unikke arkitektur, placering og betydning for hele Østersøområdet. Endvidere menes det, at Shakespeares Hamlet foregik på Kronborg.

Læs mere om aktiviteter, omvisninger og udstillinger på Kronborg Slot.

 

3 Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Parforcelandskabet i Nordsjælland blev i 2015 optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Parforcelandskabet ligger 30 km nordøst for København og omfatter kulturlandskaberne: de to jagtskove Store Dyrehave og Gribskov samt Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave. Landskabet er anlagt for, at de danske konger og hof kunne afholde parforcejagt, jagt med hunde, der kulminerede fra middelalderen til slutningen af 1700-tallet.

Den smukke natur og de mange kulturspor indbyder til besøg året rundt. Her https://parforce.dk/ kan du finde cykel-, ride- og vandreture rundt i det store naturområde, som Parforcelandskabet dækker.


4 Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke blev optaget på verdensarvslisten i 1995 på grund af bygningsværkets betydning for brugen af tegl i Skandinavien. Derudover nævnes, at Domkirken i et og samme bygningsværk rummer mange forskellige arkitektoniske stilretninger. Det skyldes, at næsten alle de danske konger og dronninger er begravet i Domkirken, og at hvert af de mange kapeller er bygget og udsmykket i sin egen tids byggestil.

Besøg Roskilde Domkirke, som blev født som en trækirke rejst af Harald Blåtand.


5 Stevns Klint

I 2014 blev Stevns Klint optaget på verdensarvslisten, idet det er et af verdens mest berømte geologiske lokaliteter. Det tykke lag af fiskeler på Stevns Klint fortæller om dinosaurernes død for 65 millioner år siden, og klinten dokumenterer klodens udvikling igennem flere millioner år. I den stejle klint kan man læse om udvikling af liv og pludselig død. Milliarder af mikroskopisk liv efterlod lag på lag på lag – af kridt, af kalk og af flint.

Oplev Stevns Klints unikke natur og geologi og udforsk sporene af et dramatisk kapitel i Jordens historie.


6 Vadehavet

Den danske del af Vadehavet blev optaget på verdensarvslisten i 2014.

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, der med sit dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende rigdom og mangfoldighed af liv. Derfor blev den tyske og hollandske del af Vadehavet udpeget af UNESCO som Verdensarv i 2009 og i 2014 udvidet med den danske del. Vadehavet har alle de dele (arter, levesteder og processer), der udgør et naturligt og dynamisk økosystem, og området er stort nok til at sikre, at disse egenskaber kan bevares og beskyttes.

Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010 som den tredje nationalpark i Danmark.

Dyk ned i Vadehavets rigdomme og bliv klogere på, hvordan natur og kultur går hånd i hånd i Vadehavsområdet.


7 Christiansfeld

I 2015 blev byen Christiansfeld optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Byen ligger syd for Kolding og kaldes også ”Brødremenighedens by”. Byen består af to-etagers gule huse med røde tage og dannede i 1700-tallet ramme for Brødremenighedens liv og arbejde med kirken i centrum. Christiansfeld er en af de bedst bevarede Brødremenighedsbyer i verden. Christiansfeld fremstår i dag næsten, som da bygningerne blev opført for næsten 200 år siden, og en stor del af husene er fredede.

Læs mere om og besøg Christiansfeld, som forbindes med håndværkstraditioner, æstetik og god arkitektur samt et tydeligt åndeligt perspektiv.


Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for det danske rigsfællesskabs arbejde med verdensarv.

Læs også