Oplysninger

Nationalpark Vadehavet

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Billeder

Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er Danmarks største nationalpark og er da også optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Vadehavet er et af verdens mest værdifulde tidevandsområder, da området er af afgørende betydning for flere arter af ynglefugle, fisk og planteliv. Et par gange om dagen flytter havet en milliard kubikmeter vand, når tidevandet tager til. 

Nationalpark Vadehavet byder på en utal af forskellige naturoplevelser. Foruden det fascinerende tidevand er der mulighed for at støde på sæler, fange østers, betragte trækfuglene og opleve fænomenet sort sol blandt meget andet.

Natur
Seværdighed, Vandretur, Strand