Oplysninger

Brøns Å

Tingvej 6, 6780 Skærbæk

Billeder

Brøns Å

Brøns Å har udløb i Vadehavet. I åen kan der fanges fisk af følgende arter: 
Gedde
Laks
Havørred

Brøns Å er totalfredet i perioden 1. november til udgangen af februar.

Dagskort kan købes hos Brøns Kro og Brøns Jagt og Fiskeri. 

Natur