Oplysninger

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

Skydebanevej 22, 9000 Aalborg

Billeder

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum

En kæmpehangar fra 2. Verdenskrig danner rammen om det danske totalforsvars historie på Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum. 

I Danmarks største garnisonsby findes det eneste museum, som viser udstillinger fra alle grene af det danske totalforsvar. Museet har desuden omfattende udstillinger om besættelsestiden 1940 – 1945.

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum viser mange spændende udstillinger om den store udvikling, som er sket inden for Hæren, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Politiet og Redningsberedskabet med vægt på tiden efter 2. Verdenskrig.

Kultur